2 ore sau mai putin –   120 RON/ora

            intre 2-5 ore –   100 RON/ora

             peste 5 ore –    80  RON/ora